Mesures Covid

Amb l’objectiu de mantenir la seguretat de tots els asistents,
hem preparat una sèrie de mesures Covid basant-nos en les recomanacions del Procicat.

Desinfecció diària de tots els espais.
• A l’entrada de tots els espais hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic.
• L’aforament i la disposició del seients compliran les distàncies de seguretat requerides.
• L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada i sota control del personal d’acomodació per garantir la distància de seguretat.
• Als espais no es facilitarà cap full de mà ni programa del Festival en paper. La informació estarà únicament disponible en línia.
• A tots els espais on sigui necessari s’habilitaran diferents accessos i sortides per tal de no produir aglomeracions de persones.
• L’ús de la mascareta és obligatori.
• L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada.
• Serà necessari arribar als espais de representació amb un mínim de 30 minuts d’antelació per facilitar l’entrada esglaonada.
• Et recomanem portar l’entrada descarregada al mòbil per evitar al màxim el contacte amb paper.

Tots aquests punts podran variar segons ens vagi indicant el Procicat.

Aquest 2021, vols viure l’experiència Festimams?